Inzetbaarheid aanpakken loont. Wat maakt een medewerker wel of niet inzetbaar? Natuurlijk, je fysieke gesteldheid is een cruciale factor. Maar wat er in je hoofd gebeurt telt evenzeer mee. Een derde factor is hoe relevant het werk is dat je doet. Is mijn werk van toegevoegde waarde voor de doelen van de organisatie? Doe ik iets goed voor de maatschappij?

 

Afwachtende houding
FocusXL ziet dat zowel werkgevers als werknemers inzetbaarheid belangrijk vinden, maar het tegelijk lastig vinden er concreet mee aan de slag te gaan. Meestal is een afwachtende houding aan beide kanten de oorzaak. Wie zet de eerste stap? Ook zien we dat HR-afdelingen door de bomen het bos niet meer zien. “We doen al zoveel” horen we vaak.

 

Enkele cijfers
Lage inzetbaarheid leidt tot meer verzuim en minder gemotiveerde en tevreden medewerkers. Dagelijks verzuimt 5% (zo’n half miljoen mensen) van de beroepsbevolking. Covid-19 heeft hier uiteraard flink meegespeeld de laatste jaren. Het eerste kwartaal van 2022 telde een recordaantal ziekmeldingen (75% hoger dan in 2021!). Werkgevers zagen dit niet aankomen, zo blijkt uit onderzoek van Nationale-Nederlanden in maart 2022. Zij dachten dat het ziekteverzuim zou teruglopen sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen. De krapte op de arbeidsmarkt is een uitdaging voor werkgevers en het stevige ziekteverzuim vergroot dit.

 

De opbrengsten van hogere inzetbaarheid
Medewerkers met een hoge inzetbaarheid leveren een organisatie veel op, namelijk:

  • Minder ziekteverzuim omdat medewerkers mentaal en fysiek meer tegen een stootje kunnen.
  • Meer motivatie, doordat medewerkers zèlf werk maken van hun inzetbaarheid.
  • Werkgevers doen (nog) meer hun best om medewerkers te binden aan de organisatie.
  • Meer continuïteit in de organisatie. Inzetbaarheid houdt in dat medewerkers niet alleen vandaag inzetbaar zijn, maar dat ze ook op de langere termijn kunnen en willen blijven werken.

 

Inzetbaarheid aanpakken
Inzetbaarheid is een complex fenomeen met meerdere beïnvloedende factoren. Vaak denken we allereerst aan vitaliteit. Fysieke en mentale fitheid vergroten de inzetbaarheid. Maar bijvoorbeeld ook het geluksgevoel, de samenwerking in de organisatie en de mate waarin een medewerker zich buiten werktijd moet opladen spelen een rol. Er zijn kortom veel ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden om de inzetbaarheid te vergroten. Een uitdaging die niet alleen bij de werkgever ligt, maar ook bij de werknemer.

 

Hoe maakt FocusXL werk van inzetbaarheid?

Lees over ons product ‘Focus op Inzetbaarheid’.  Wil je meer hierover weten? Neem contact op met Ivo Duchateau.