Zonder onderling vertrouwen is goed en hecht teamwork eigenlijk niet mogelijk. Maar wat is vertrouwen eigenlijk? En hoe kun je het versterken?

 

Functioneel en emotioneel
Wij onderscheiden functioneel en emotioneel onderling vertrouwen. Er is sprake van functioneel vertrouwen wanneer jij je zonder al te veel zorgen afhankelijk durft te maken van de prestaties van jouw collega’s. Dat durf je, omdat je weet waar je collega’s goed (en minder goed) in zijn. Bijvoorbeeld: je bent een dag afwezig op je werk en maakt met een gerust hart de afspraak met een collega dat hij de binnenkomende telefoontjes die voor jou zijn bedoeld oppakt en afhandelt.

Kwetsbaarheid tonen
Functioneel vertrouwen is erg prettig in een team, maar het is niet voldoende om er een goed functionerend team mee op te bouwen. Voor dat laatste is ook emotioneel vertrouwen nodig. Bij emotioneel vertrouwen gaat het erom dat je je fouten en zwakheden durft toe te geven aan je teamleden, zonder dat dat ongemakkelijk voor je voelt. Je durft je kwetsbaar op te stellen, zonder dat je bang bent voor de risico’s.

Onkwetsbaarheid werkt door
Klinkt best wel soft, hè? Toch is dit de basisvoorwaarde voor goed teamwork. Alleen als de mensen in een team zich op hun gemak voelen bij elkaar, zullen ze eerlijk en oprecht reageren, zonder op de hoede te zijn. Voelen ze dit niet (of onvoldoende), dan ligt onkwetsbaarheid op de loer. En dat werkt weer door in ander gedrag op de werkvloer. Als teamleden zich te weinig kwetsbaar opstellen, dan zoeken zij ook liever niet de discussie op met collega’s en vermijden ze lastige vragen, wanneer dat misschien wel nodig is. Overleggen kunnen hierdoor vervelend zijn en afspraken blijven vaag.

Hoe creëer je meer vertrouwen?
Vertrouwen ontstaat niet van de ene op de andere dag. Er is tijd voor nodig. Teamleden moeten ‘meters maken’ met elkaar. In de kern gaat erom dat teamleden elkaar goed kennen. En dan niet alleen waar ze goed en minder goed in zijn. Het gaat ook om het kennen van elkaars persoonlijke geschiedenis. Waar worden teamleden écht blij van? Welke ervaring in hun leven heeft grote indruk gemaakt? Tegen wie in de familie of vriendenkring kijken zij op? Wat was de grootste blunder op het werk ooit? Welke hobby’s hebben ze? Als ze de rest van hun leven nog maar 1 nummer mochten draaien, welke zou dat zijn?

Elkaars persoonlijke geschiedenis kennen is één van de technieken om onderling vertrouwen in een team te vergroten. Natuurlijk zijn er meer technieken mogelijk. Welke zie jij nog meer?

 

Samenwerken zonder Frustraties


Gebrek aan vertrouwen is een van vijf veel voorkomende frustraties die de samenwerking in veel teams ondermijnen. FocusXL biedt de praktische training ‘Samenwerken zonder Frustraties’ aan. In een positieve en soms confronterende setting worden de vijf frustraties gemeten, geanalyseerd en aangepakt. Samen maken we teamwork weer écht leuk. Onze ontwikkelspecialist Ivo Duchateau vertelt je graag meer over dit traject.