Privacy verklaring

HOE GAAN WE OM MET JOUW PRIVACY – PRIVACY VERKLARING

 

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen laat je persoonsgegevens achter op de website. Natuurlijk gaan we daar verantwoordelijk mee om. Wil je weten hoe? Lees dan deze verklaring door. Mocht je nog vragen of onduidelijkheden hebben neem dan contact met ons op via info@focusxl.nl en je kunt natuurlijk ook even bellen.

 

Welke gegevens laat je achter?

Je maakt gebruik van onze diensten of hebt ergens informatie over gevraagd, super leuk! Daardoor laat je persoonsgegevens achter op onze website. Het gaat bijvoorbeeld om je Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen van de organisatie – Internetbrowser en apparaat type.

 

Jonger dan 16?

FocusXL doet dit zodat we je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn en daarnaast kunnen leren van jou als bezoeker. We hebben geen enkel belang om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen die wij verwerken. Mocht je jonger zijn dan 16 jaar, vraag dan toestemming van je ouders en/of voogd. We kunnen echter niet controleren of iemand ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@focusxl.nl.

 

Waarom slaan we deze informatie op?

Om je zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen hebben we nu eenmaal gegevens nodig. Je kunt denken aan het afhandelen van jouw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en campagnes, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.  We analyseren jouw surfgedrag op onze websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Op basis van deze gegevens nemen we geautomatiseerd besluiten over welke informatie je van ons ontvangt. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FocusXL B.V.) tussen zit. Anders zouden we erg druk worden. Daaomr maken we gebruik van de volgende programma’s: ActiveCampaign – Op basis van online site gedrag biedt FocusXL B.V. je informatie toe. Dit betreft marketing- en salesdoeleinden. Hierdoor kunnen we je relevante informatie sturen doen. Je kan je hiervoor te allen tijden uitschrijven.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dus hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Personalia – Maximaal 2 jaren of na uitschrijving maximaal 3 maanden. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch,  na uitschrijving maximaal 3 maanden. Gegevens over jouw activiteiten op onze website,  na uitschrijving maximaal 3 maanden. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen maximaal 6 maanden. Internetbrowser en apparaat type, maximaal 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden FocusXL B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FocusXL B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken FocusXL B.V. gebruikt in haar dienstverlening functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FocusXL B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FocusXL B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@focusxl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mochten we iets doen wat je niet prettig vinden, weet dan dat je een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@focusxl.nl

In dit document en aanvullend informatiebeveiligingsdocument is de wijze beschreven waarop FocusXL B.V. haar managementsysteem voor informatiebeveiliging heeft ingericht. Deze documenten zijn dynamisch en

Informatiebeveiliging heeft continu aandacht. Verbeteringen ten aanzien van informatiebeveiliging worden beïnvloed door de behoeften en doelstellingen van de organisatie, de beveiligingseisen, de interne procedures en de structuur van FocusXL B.V.