Algemene voorwaarden FocusXL app

Algemeen
Ah top…je gebruikt de FocusXL app of staat op het punt deze te gaan gebruiken. Slim…want op die manier krijg je meer rust in je hoofd en vergeet je minder. Dus we hopen dat je jezelf veel FocusXL’etjes stuurt! Natuurlijk wil je er zeker van zijn dat je persoonlijke gegevens op een juiste manier worden beheerd. Daarom deze voorwaarden. We leggen je hierbij precies uit hoe het zit. Mocht je nog vragen hebben, je weet ons te vinden!

Deze app is ontworpen en wordt onderhouden door FocusXL. FocusXL natuurlijk hebben we veel zorg en aandacht besteed aan de inhoud van deze app. We kunnen echter geen garanties garanties geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de gegevens die je in deze app kunt vinden.

Auteursrechten
De inhoud van deze app behoort toe aan FocusXL en mag niet zonder schriftelijke toestemming worden gereproduceerd of gebruikt anders dan voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website zonder schriftelijke toestemming te verspreiden in welke vorm dan ook. Dit geldt voor tekst, fotomateriaal, logo’s en html-codes. Dat geldt natuurlijk niet voor de berichtjes die jezelf stuurt.

Aansprakelijkheid
FocusXL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie in deze app of voor de gevolgen die het gebruik van deze gegevens kan hebben. Aan de informatie in deze app kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Hyperlinks kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen. FocusXL aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie waarnaar in deze app wordt verwezen.

Persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens in de app worden uitsluitend gebruikt om de notities naar je email adres te sturen. De gegevens zijn door jezelf verstrekt op vrijwillige basis. Dwingen zou ook een beetje gek zijn toch? Je gegevens kun je te allen tijde zelf inzien, aanpassen en of verwijderen. Persoonsgegevens die worden opgeslagen houden we zo beperkt mogelijk en zijn: aanhef, naam en e-mailadres.
FocusXL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@focusxl.nl.
FocusXL heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.